A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальна установа «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр»
Сколівської міської ради

Моніторинг комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради: звіт про результати

Дата: 25.03.2024 19:24
Кількість переглядів: 341

Нещодавно моніторинговою групою у складі Тараса ПОДВІРНОГО – представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області, Майї ГРИЗЛОВОЇ – Головного спеціаліста Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Оксани ШЕПЕГИ – експерта проєкту «Зміцнення інституційної спроможності системи захисту прав дитини шляхом проведення моніторингу ситуації з дітьми», який здійснюється в рамках проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, що впроваджується Благодійною організацією West Support in Ukraine, здійснено візит до комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради.

Засновником комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради є Сколівська міська рада (код ЄДРПОУ 04056262).      

Комунальна установа «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради (код ЄДРПОУ 41868892) є юридичною особою публічного права, що утворилася як бюджетна установа, має печатку і штамп, бланк встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

Комунальна установа «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради надає послуги особам з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у Сколівській, Козівській, Славській територіальних громадах.

КУ «Сколівський ІРЦ» має мобільний інклюзивно-ресурсний центр та організовує власну діяльність з його використанням. Мобільний інклюзивно-ресурсний центр - автомобільний транспортний засіб спеціального призначення (Марки «АВТОСНАБ» Модель «STDW – 01» на базі VOLKSWAGEN CRAFTER, реєстраційний номер ВС6045ЕР), обладнаний для проведення комплексної оцінки та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб з особливими освітніми потребами (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» та від 10 липня 2019 року № 637 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 319» на засадах співфінансування з місцевим бюджетом Сколівської районної ради, здійснилася закупівля спеціального автомобіля, призначеного для надання необхідних послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру (мобільний інклюзивно-ресурсний центр). Автомобіль придбали завдяки залученню державної субвенції з частковим фінансуванням з місцевого бюджету Сколівської районної ради (1 млн. 550 тисяч гривень з державного та 155 тисяч - з місцевого бюджетів).

Юридична та фактична адреса місцезнаходження установи:

82600, Львівська область, Стрийський район, м.Сколе, вул.Стрийська, будинок 30а.

Власником майна КУ «Сколівський ІРЦ» є територіальна громада в особі Сколівської міської ради.

На даний час комунальна установа «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради орендує приміщення загальною площею 94,83 м.кв. в комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг» Сколівської міської ради (договір № 3 від 08.04.2021 року оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Сколівської міської ради).

КУ «Сколівський ІРЦ» створена рішенням ХХ сесії VІІ скликання від 14.12.2017 року № 425 «Про створення комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської районної ради Львівської області.

У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Конвенцією проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 617 від 22.08.2018, № 983 від 21.10.2020, № 765 від 21.07.2021, № 493 від 29.04.2022, № 979 від 30.08.2022, іншими актами законодавства, Статутом комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради (нова редакція),  затвердженого рішенням XLIII сесії VIIІ скликання Сколівської міської ради Львівської області від 09 листопада 2023 року № 4136 «Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради», Колективним договором між директором та профспілковим організатором комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради» на 2021-2025 роки,  затвердженого рішенням VШ скликання виконавчого комітету Сколівської міської ради від 23 грудня 2021 року № 275 «Про реєстрацію колективного договору між директором та профспілковим організатором комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради» на 2021-2025 роки».

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

Інклюзивно-ресурсний центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей осіб, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

У своїй діяльності підпорядковується Засновнику. Координацію діяльності інклюзивно-ресурсного центру, контроль за дотриманням актів законодавства та Статуту здійснює Засновник або уповноважений ним орган (відділ освіти, молоді та спорту Сколівської міської ради).

Бухгалтерський облік інклюзивно-ресурсного центру здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту Сколівської міської ради.

Одним із головних завдань інклюзивно-ресурсного центру є проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб (за період діяльності проведено 219 комплексних оцінок та 149 повторних. Зокрема, за 2023 рік проведено 37 первинних і 43 повторних комплексних оцінок). Фахівці (консультанти), а саме практичні психологи комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради провели такі діагностики:

 • «CASD» (опитувальник розладу аутистичного спектра) – 62;
 • «Conners-3» (шкали оцінювання розладу дефіциту уваги та гіперактивності) – 5;
 •  «Leiter-3» (міжнародна шкала продуктивності Лейтера) – 24;
 • «WISC-IV» (шкала інтелекту Векслера для дітей) – 72;
 •  «РЕР-3» (індивідуалізоване психоосвітнє оцінювання дітей з розладами аутистичного спектра) – 11.

Разом : 174 діагностики.

Зазначені методики дозволяють знаходити об’єктивні фактори розвитку дитини, які впливають на її успішність у навчанні, зокрема:

- визначити сильні та слабкі сторони у розвитку дитини, спрямувати освітній процес таким чином, щоб кожна дитина змогла максимально реалізувати свої здібності;

- забезпечувати наступність у розвитку при зміні різних рівнів закладів освіти;

- будувати стратегію підготовки дитини до вступу до вищих закладів освіти;

- досягти взаєморозуміння між закладами освіти, батьками та дітьми тощо;

- результати оцінювання є основою для створення індивідуальної програми розвитку дитини та розроблення програмно-навчальних матеріалів для дітей з особливими освітніми потребами.

Здійснюється надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи; консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку; забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру:

 • у діяльності команд психолого-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами;
 • у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо.

Зокрема, у 2023 році:

 

Завданням інклюзивно-ресурсного центру є залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти. У 2023 році такої потреби не було.

Впродовж 2023 року в інклюзивно-ресурсному центрі надавалися психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові заняття/послуги 37 дітям:

23 дітей раннього та дошкільного віку (9 – Сколівська ТГ, 6 – Козівська ТГ, 8 – Славська ТГ). З них:

-  2 особи потребують підтримки ІІ рівня;

-  5 осіб потребують підтримки ІІІ рівня;

- 11 осіб потребують підтримки ІV рівня;

- 5 осіб потребують підтримки V рівня.

14 дітям шкільного віку (5 – Сколівська ТГ, 5 – Козівська ТГ, 4 – Славська ТГ). З них:

- 1 особа потребує підтримки ІІІ рівня;

- 5 осіб потребують підтримки ІV рівня;

- 8 осіб потребують підтримки V рівня.

На даний час в інклюзивно-ресурсному центрі надаються та надаватимуться впродовж 2024 року психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові заняття/послуги 29 дітям з особливими освітніми потребами та, за потреби,  особам з особливими освітніми потребами, які вимушені змінити своє місце проживання (перебування) та  зараховані в інклюзивні класи (групи) закладів освіти і не отримують додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг за місцем навчання чи здобувають освіту з використанням технологій  дистанційного навчання, але не отримують корекційно-розвиткових або психолого-педагогічних послуг за місцем навчання внаслідок особливостей психофізичного розвитку (відповідно до запиту) (кількість дітей може змінюватися впродовж року):

 • 4 дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти (3 – Сколівська ТГ, 1 – Козівська ТГ). З них:

- 2 особи потребують підтримки ІІІ рівня;

- 2 особи  потребують підтримки ІV рівня.

25 дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу 7 – Сколівська ТГ, 10 – Козівська ТГ, 8 – Славська ТГ). З них:

- 2 особи потребують підтримки ІІІ рівня;

- 10 осіб потребують підтримки ІV рівня;

- 13 осіб потребують підтримки V рівня.

КУ «Сколівський ІРЦ» у 2023 році надав 15 висновки дітям дошкільного віку для організації інклюзивного навчання у 13 інклюзивних групах, 69 висновків учням шкільного віку для організації інклюзивного навчання у 64 інклюзивних класах та 7 особам, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

На даний час для 98 (дев’яносто восьми) осіб організоване інклюзивне навчання (ЗДО, ЗЗСО, ЗПТО) та  визначені рівні підтримки (обсяг тимчасової або постійної підтримки учнів в освітньому процесі відповідно до їх особливих освітніх потреб, що надається в закладі освіти) та організоване інклюзивне навчання, з них: 

- 9 осіб потребують підтримки ІІ рівня;

- 32 особи потребують підтримки ІІІ рівня;

- 51 особа потребує підтримки ІV рівня;

- 6 осіб потребують підтримки V рівня.

Для 31 дітей організоване навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж).

Загалом за 2023-2024 роки проведено 43 первинних і 43 повторних комплексних оцінок. Всі отримують корекційно-розвиткові заняття/послуги у закладах освіти.

Щодо документації особових справ осіб з особливими освітніми потребами, які зберігаються в інклюзивно-ресурсному центрі - усі письмові звернення (заяви) до інклюзивно-ресурсного центру щодо проведення комплексної оцінки невідкладно фіксуються в АС «ІРЦ». У разі звернення до інклюзивно-ресурсного центру щодо проведення комплексної оцінки однієї і тієї самої особи воно фіксується як повторне.

Перед проведенням комплексної оцінки директор інклюзивно-ресурсного центру проводить первинний прийом заявників, визначає час, місце та дату проведення комплексної оцінки та встановлюює наявність у них таких документів:

 • документи, що посвідчують особу заявників;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • інші документи, що посвідчують особу, якій проводитиметься комплексна оцінка.

У період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) можуть надаватися копії документів, що посвідчують особу дитини, особу батьків (інших законних представників) дитини, повнолітньої особи, свідоцтва про народження дитини або пред’являтися документи з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія). QR-код для шерингу документів в Дії дійсний до 07.04.2024.

У разі проведення комплексної оцінки особи з інвалідністю до звернення (заяви) до інклюзивно-ресурсного центру щодо проведення комплексної оцінки додається її індивідуальна програма реабілітації.

Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання звернення (заяви).

У період воєнного стану для дітей, які переїхали на тимчасове місце проживання, комплексна оцінка проводиться протягом тижня з моменту подання звернення (заяви).

У разі коли особа з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

 • психолого-педагогічна характеристика особи із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;
 • зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для осіб, які здобувають загальну середню освіту), малюнки, інші результати навчання, виховання та розвитку особи;
 • документи щодо додаткових обстежень особи;
 • копія протоколу засідання команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами із зазначенням потреби щодо продовження тривалості здобуття освіти.

У разі коли особі з особливими освітніми потребами вже надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до інклюзивно-ресурсного центру подаються:

 • попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;
 • висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку особи згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Надано консультативну, психологічну допомогу батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання.

Проведені інформування громад про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо.

Ведеться облік осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, шляхом формування їх електронного переліку в АС «ІРЦ».

Здійснюється звітна та аналітична інформація про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру

Ведеться робота в рамках проєкту «Екстрене реагування на потреби внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, з особливими освітніми потребами та їхніх сімей, які постраждали від збройного конфлікту в Україні, шляхом оцінки потреб, надання спеціалізованих послуг та допоміжних засобів методом кейс-менеджменту, розповсюдження критичних матеріалів та інформації». Станом на 15.03.2023 року отримано 4 крісла колісні, окуляри, дидактичний і навчальний матеріали.

Зараз діє проєкт фільму – «Ми вдома» («We are at Home»), спродюсований британською кінокомпанією Raspberry Films. У лютому 2023 року до нас з Києва та Одеси приїжджала професійна знімальна група випускників Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. К.Карпенка-Карого: Антон ЧИСТЯКОВ,  Роман КРАСНОЩОК, Іван ШОХА, Микола ЩЕПОТІН. Група в супроводі фахівців (консультантів) КУ «Сколівський ІРЦ» разом з генеральним директором компанії Кейлі-Пейдж РІЗ та Джонатаном НАЙТОМ, ветераном армії, із залученням роботи Сколівського мобільного інклюзивно-ресурсного центру побували в Сколівській, Славській та Козівській територіальних громадах, щоб зустрітися та познайомитися з родинами ВПО та зняти фільм «We are at Home» («Ми вдома»), ідея якого полягає в тому, що дім – це не просто крапка на карті, а й те, що ти відчуваєш поруч з людьми, які тебе люблять.

Фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсного центру надавали та продовжують  надавати необхідну допомогу дітям та дорослим,  які покинули свої домівки через військове вторгнення росії в Україну.

29 квітня 2022 року Кабінетом Міністрів України було ухвалено зміни до Положення про інклюзивно-ресурсні центри щодо розширення кола завдань на період дії воєнного стану. Новими завданнями ІРЦ стали: здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб з ООП, які вимушено змінили місце проживання (перебування); надання інформаційної підтримки батькам дітей з ООП. Положення також передбачає створення умов для психологічної підтримки дітей, які переживають психологічну травму. На період дії воєнного стану фахівці ІРЦ надають додаткові корекційно-розвиткові послуги всім дітям з ООП, зокрема й дистанційно. Крім того, зміни сприяють створенню належних умов для звернення до ІРЦ осіб, які супроводжують групи внутрішньо переміщених і потребують додаткової підтримки.

З метою якісного виконання покладених завдань інклюзивно-ресурсний центр зобов’язаний:

 • у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції. Виявлено та проінформовано 3 випадки;
 • вносити засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою та центру підтримки інклюзивної освіти пропозиції щодо удосконалення діяльності інклюзивно-ресурсного центру;
 • залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників (угода про співпрацю комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради Львівської області та комунального некомерційного підприємства «Сколівська центральна лікарня» Сколівської міської ради Львівської області від 01.11.2021 року), клінічних психологів, психотерапевтів, ерготерапевтів, фізичних терапевтів, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.

Згідно зі штатним розписом, затвердженого рішенням XIII сесії VIIІ скликання Сколівської міської ради від 07 вересня 2021 року № 1644 «Про затвердження структури та штатної чисельності комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради» штат КУ «Сколівський ІРЦ» налічує 11 працівників: директор – 1; фахівців інклюзивно-ресурсного центру – 7; медсестра – 1; водій - 1; прибиральниця – 1. Разом: 9, 75 ставки. 

 

15 березня 2024 року Представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини нам надісланий звіт  про результати моніторингового візиту до комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради, де зафіксовано виявлені порушення та недоліки, а саме:

 • під час сповіщення сигналу повітряної тривоги для відвідувачів інклюзивно-ресурсного центру не забезпечене безпечне перебування, оскільки укриття в установі відсутнє;
 • на момент здійснення моніторингового візиту діти не мали змоги відвідувати кімнату для занять з лікувальної фізкультури, тому що вона використовувалась як допоміжне приміщення для розміщення інвентаря.

Відповідно до рекомендацій за результатами моніторингового візиту директором комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради Наталією ДИМІЦЬКОЮ вжито заходів реагування щодо усунення виявлених недоліків:

 • відтепер належний доступ до кімнати для занять з лікувальної фізкультури забезпечено. Приміщення для розміщення та зберігання інвентаря виділено у приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Сколівської міської ради (вул. Чайківського, 7);
 • під час оголошення повітряної тривоги працівники та відвідувачі інклюзивно-ресурсного центру йдуть до найближчого укриття - комунального некомерційного підприємства «Сколівська центральна лікарня» Сколівської міської ради за адресою: вул. Героя Олега Ушневича, 29. Інформація  про місцезнаходження укриття є загальнодоступною та розташована на видимому місці в приміщенні комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора