A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальна установа «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр»
Сколівської міської ради

Про нас

     Засновником комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради (далі – інклюзивно-ресурсний центр) - є Сколівська міська рада код ЄДРПОУ 04056262 (далі – Засновник).     

     Інклюзивно-ресурсний центр є юридичною особою публічного права, має печатку і штампи, бланк встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

Найменування установи:

Повна назва: Комунальна установа «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради

Скорочена назва: КУ «Сколівський ІРЦ»

Юридична та фактична адреса місцезнаходження установи:

82600, Львівська область, Стрийський район, м.Сколе, вул.Стрийська, будинок 30а.

Власником майна КУ «Сколівський ІРЦ» є територіальна громада в особі Сколівської міської ради (далі – Власник).

Інклюзивно-ресурсний центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів. 

У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр керується Конституцією УкраїниКонвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України “Про освіту”“Про повну загальну середню освіту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”“Про фахову передвищу освіту”“Про вищу освіту”“Про дошкільну освіту”, іншими актами законодавства та цим Статутом.

     Інклюзивно-ресурсний центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.

    У своїй діяльності інклюзивно-ресурсний центр підпорядковується Засновнику. Координацію діяльності інклюзивно-ресурсного центру, контроль за дотриманням актів законодавства та цього Статуту здійснює Засновник або уповноважений ним орган.

  Засновник розробляє та затверджує установчі документи інклюзивно-ресурсного центру відповідно до вимог законодавства, у тому числі цього Статуту.

  Інклюзивно-ресурсний центр може мати у своїй структурі філію (філії). Інклюзивно-ресурсний центр може організовувати власну діяльність з використанням мобільного інклюзивно-ресурсного центру.

   Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування комунальної установи, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

Кілька засновників можуть прийняти спільне рішення про утворення інклюзивно-ресурсного центру та укласти договір про спільну діяльність або засновницький договір у порядку, визначеному законодавством. Сільські, селищні, міські ради можуть утворювати інклюзивно-ресурсні центри, забезпечувати та організовувати їх діяльність відповідно до Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

     Інклюзивно-ресурсний центр надає послуги особам з особливими освітніми потребами, які проживають (навчаються) у Сколівській, Козівській, Славській територіальних громадах за умови подання відповідних документів. У разі обслуговування осіб з особливими освітніми потребами з інших адміністративно-територіальних одиниць або територіальних громад інклюзивно-ресурсний центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня їх звернення інформує про них засновника та відповідний орган управління освітою. У такому разі діяльність інклюзивно-ресурсних центрів організовується в одній із форм співробітництва, визначених Законом України “Про співробітництво територіальних громад”.

Заклад знаходиться в комунальній власності та є правонаступником всіх прав і обов’язків Комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської районної ради Львівської області.

 

Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру є:

- проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

- надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

-  консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;

-   забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру:

- у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;

- у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;

-  залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;

-  надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами:

- дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;

- дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

-  визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);

-   визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

-  надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;

-  інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо;

-  ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, шляхом формування їх електронного переліку в АС “ІРЦ” за формою.

- підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру.

Управління освітою подають щороку не пізніше ніж 25 лютого визначеній МОН установі, що належить до сфери його управління, зведену інформацію про діяльність інклюзивно-ресурсного центру з використанням АС “ІРЦ” відповідно до форми, затвердженої МОН.

З метою якісного виконання покладених завдань інклюзивно-ресурсний центр зобов’язаний:

-  у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

-   вносити засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою та центру підтримки інклюзивної освіти пропозиції щодо удосконалення діяльності інклюзивно-ресурсного центру;

- залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора