A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальна установа «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр»
Сколівської міської ради

Комплексна психолого-педагогічна допомога особам з особливими освітніми потребами у нових умовах функціонування ІРЦ

Дата: 25.12.2021 20:47
Кількість переглядів: 791

21 – 22 грудня 2021 року у Вищій духовній семінарії Львівської архидієцезії в очно-дистанційному форматі відбулася нарада-тренінг за участі Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України, департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Львівського національного університету імені Івана Франка, громадської організації «Справа Кольпінга в Україні» на тему: «Комплексна психолого-педагогічна допомога особам з особливими освітніми потребами у нових умовах функціонування ІРЦ».

 

Учасників конференції привітали:

Віктор САЛЬКОВ – керівник експертної групи з питань позашкільної та інклюзивної освіти Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України;

Валентина ЗАГРЕВА – начальник управління Державної служби якості освіти у Львівській області, кандидат педагогічних наук;

Андрій ХАМИК – заступник начальника відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

Забезпечити інклюзивний освітній простір - одне з завдань розбудови якісної школи. У міжнародній класифікації стандартів освіти визначено, що особливі освітні потреби (ООП) мають діти, навчання яких потребує додаткових ресурсів. Щоб вдало організувати інклюзивне навчання, важливі вчасність і правильність дій усіх учасників освітнього процесу: батьків, інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), керівника закладу освіти, вчителя інклюзивного класу, асистента вчителя та/або дитини (якщо є потреба), команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

Державна служба якості освіти України пропонує керівникам закладів освіти поради, які ресурси задіяти для організації якісного інклюзивного навчання.

Ресурси для організації якісного інклюзивного навчання  

Якісне інклюзивне навчання: to do list для директора школи 

Як організувати якісну роботу команди психолого-педагогічного супроводу: поради для керівника закладу освіти  

Як створити недискримінаційне середовище у школі: покрокова інструкція для директора

Алгоритм реалізації індивідуальної програми розвитку 

 «Абетка для директора» 

Дослідження якості інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами 

 

Розглядались ряд важливих питань, зокрема:

«Порядок організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти» (затверджений ПКМУ 15.09.2021 № 957)» - Марія ВАСЮНИК-КУЛІЄВА, головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і науки Львівської обласної адміністрації;

«Представлення та обговорення освітньо-професійної програми: «Спеціальна освіта: Логопедія»» - Катерина ОСТРОВСЬКА - голова Львівського осередку ГО «Справа Кольпінга в Україні», завідувач  кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор психологічних наук, професор, спеціальний психолог, психотерапевт, супервізор, тренер;

«Представлення та обговорення  освітньо-наукової програми: «Спеціальна освіта: Психолого-педагогічний супровід осіб з аутизмом» - Ігор ОСТРОВСЬКИЙ, член Правління ГО «Справа Кольпінга в Україні», професор кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор технічних наук;

«Сучасні тенденції у підготовці мовленнєвих терапевтів у вищій школі» - Мар’яна ПОРОДЬКО, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, координатор напрямку «Розвиток мовлення та ерготерапія» Львівського осередку ГО «Справа Кольпінга в Україні», доктор філософії, мовленнєвий терапевт, ерготерапевт, психотерапевт;

«Освітні труднощі та рівні підтримки осіб з особливими освітніми потребами» - Наталія ДИМІЦЬКА, директор комунальної установи «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр» Сколівської міської ради, член Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО, член Української асоціації екологічної психологічної допомоги, член Національної спілки журналістів України.

     Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти за найкращими світовими стандартами Міністерством освіти і науки України та Інститутом спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України розроблено характеристику освітніх труднощів та рівні підтримки відповідно до індивідуальних потреб та можливостей учнів з особливими освітніми потребами (ООП). Такий диференційований підхід змінює філософію надання освітніх послуг дітям з ООП на індивідуальну модель підтримки, командне визначення освітньої траєкторії, тісну взаємодію з послугами ІРЦ і позитивно вплине на підвищення якості інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти, допоможе школам покращити процес організації та якість такого навчання.

     Порядком організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти передбачено, що за наявності в закладі освіти кількох класів зі здобувачами освіти одного року навчання учні розподіляються пропорційно між такими класами з урахуванням обсягу тимчасової або постійної підтримки учнів з ООП (усі рівні підтримки):

не більше одного учня, який потребує четвертого чи п’ятого рівня підтримки;

не більше двох учнів, які потребують третього рівня підтримки;

не більше трьох учнів, які потребують другого рівня підтримки.

Якщо в учнів виникають незначні поодинокі труднощі, які можна подолати зусиллями закладу освіти, їм може надаватися підтримка першого рівня. Якщо зусиль закладу освіти буде недостатньо, батькам буде рекомендовано звернутися до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи з метою визначення її особливих освітніх потреб. Вже тоді визначатиметься, який рівень підтримки під час освітнього процесу може надаватися такому учню. Зокрема, другий рівень надається учням, які мають труднощі ІІ ступеня прояву (труднощі легкого ступеня прояву). Третій – надається учням, які мають труднощі ІІІ ступеня прояву (труднощі помірного ступеня прояву). Відповідно, четвертий – особам з ООП, які мають труднощі тяжкого ступеня прояву. Учням із найтяжчими ступенями прояву надається п’ятий рівень підтримки.

     Учні, які потребують першого рівня підтримки, розподіляються між класами без урахування кількості таких осіб.

 

Категорії освітніх труднощів

 

Інтелектуальні труднощі

Можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву передумов інтелекту (пам’яті, уваги, мислення, мовлення, вольових процесів, мотивації тощо), власне інтелекту (здатності до узагальнення, абстрагування, міркування; продукування думки, судження; здатності робити висновки тощо), інвентарю інтелекту (набутих знань, умінь, навичок).

 

Функціональні (сенсорні, моторні, мовленнєві) труднощі

Можуть полягати в обмеженні життєдіяльності різного ступеня прояву слухової, зорової, опорно-рухової (кістково-м’язової), мовленнєвої функцій (стосуватися відтворення звуко-складової структури слова; розбірливості мовлення; темпу і ритму; мелодико-інтонаційного малюнку; характеристик голосу; розрізнення звуків мовлення на слух; використання словникового запасу і граматики; перебігу читання, письма, комунікації).

 

Фізичні труднощі

Можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву органів та кінцівок дитячого організму.

 

Навчальні труднощі

 Можуть полягати в обмеженні або своєрідності перебігу довільних видів діяльності різного ступеня прояву (писемного виду діяльності, математичних дій і т. д.).

Соціоадаптаційні (особистісні, середовищні/соціокультурні

зокрема, взаємодія з представниками осередків окремих культур, отримання інформації засобами жестової мови тощо). Можуть полягати в наявності бар’єрів на шляху до формування навичок: пристосування до умов соціального середовища; організації адекватної системи відносин із соціальними об’єктами; прояву рольової пластичності поведінки; інтеграції в соціальні групи, засвоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового соціального середовища, форм соціальної взаємодії.

 

Виявлення бар’єрів (при інтенсивності труднощів ІІ , ІІІ, IV, V ступенів) виступає індикатором переведення певних особливостей розвитку до статусу особливих освітніх потреб у наданні освітніх послуг закладом освіти, а значить – у пристосуванні освітнього середовища до стану розвитку дитини. Слід мати на увазі, що виявлені під час обстеження особливості дитини, які проявляються у вигляді певних труднощів, але не створюють бар’єру на шляху до опанування шкільних знань (що може трапитися внаслідок високих адаптивних можливостей організму дитини або сприятливих контекстуальних чинників навколишнього середовища, які мали вплив упродовж усього попереднього життя дитини), не набувають статусу особливих освітніх потреб і тому не потребують спеціальних налаштувань освітнього середовища.

Основними етапами роботи другого дня наради-тренінгу стали:

«Тренінгові технології для інклюзії» - Марія ВАСЮНИК-КУЛІЄВА, головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і науки Львівської обласної адміністрації;

 

«Нейропсихологічні аспекти розвитку мотивації учіння у дітей з порушенням нейрозвитку» - Лілія ДРОБІТ, координатор програми «Амбулаторія аутизму» Львівського осередку ГО «Справа Кольпінга в Україні», лікар, клінічний психолог, психотерапевт, супервізор, тренер;

«Написання індивідуальної програми розвитку», Алла ДИДИК, директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Бориславської міської ради;

«Надання послуг супроводу осіб з порушенням нейророзвитку у системі інклюзивного навчання у співпраці з громадськими організаціями» - Катерина ОСТРОВСЬКА - голова Львівського осередку ГО «Справа Кольпінга в Україні», завідувач  кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор психологічних наук, професор, спеціальний психолог, психотерапевт, супервізор, тренер;

«Супровід ІРЦ осіб з ООП» - Надія ПЕЛИХ, директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Новояворівської міської ради.

 

Велика подяка організаторам наради-тренінгу:

Голові оргкомітету Василю САВЦІ – національному секретарю ГО «Справа Кольпінга в Україні»; заступнику голови оргкомітету Катерині ОСТРОВСЬКІЙ – голові Львівського осередку ГО «Справа Кольпінга в Україні», завідувачці кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, доктору психологічних наук, професору, спеціальному психологу, психотерапевту, супервізору, тренеруІгорю ОСТРОВСЬКОМУ - члену Правління ГО «Справа Кольпінга в Україні», професору кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, доктору технічних наук; членам оргкомітету: Марії ВАСЮНИК-КУЛІЄВІЙ - головному спеціалісту відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і науки Львівської обласної адміністрації; Дмитру ГЕРЦЮКУ – декану факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка за можливість прийняти участь у нараді-тренінгу, висловити свої думки, сформувати навики командної  взаємодії, адже саме тренінг слугує дієвим інструментом у процесі підготовки компетентних фахівців до роботи в інклюзивному освітньому просторі.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора