A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальна установа «Сколівський інклюзивно-ресурсний центр»
Сколівської міської ради

Мистецтво передачі знань: використання досвіду для зростання

Дата: 12.03.2024 13:41
Кількість переглядів: 1477

Україна, як і багато інших країн, активно розвиває систему освіти, спрямовану на забезпечення доступності навчання та підтримки для кожного, незалежно від особливостей. Одним із ключових інструментів у досягненні цієї мети є інклюзивно-ресурсні центри, які забезпечують різноманітні послуги та ресурси для осіб з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-ресурсні центри є установами, спрямованими на підтримку осіб з різними особливостями розвитку та навчання. Їх мета полягає в створенні сприятливого середовища для навчання та розвитку кожної особи, незалежно від її індивідуальних потреб. Інклюзивно-ресурсні центри в Україні та психолого-педагогічні консультаційні центри в Польщі мають схожі цілі, але є деякі відмінності в організації та функціонуванні. Хоча обидва типи центрів спрямовані на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, їхні назви відображають різний акцент:

 • українські центри більше акцентуються на інклюзивному навчанні та ресурсній підтримці, тоді як польські центри частіше використовують термін «психолого-педагогічні консультації», що може вказувати на більший акцент на консультативній допомозі. В організаційному плані є деякі  відмінності у внутрішній структурі та фінансуванні цих центрів в Україні та Польщі.

Підходи до діагностики, розробки програм навчання та підтримки осіб з особливими освітніми потребами відрізняються залежно від країни та культурних особливостей.

Нещодавно був здійснений візит з метою обміну досвідом між українськими та польськими фахівцями центрів, який відбувся у Психолого-педагогічному консультаційному центрі у м. Нова Суль (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Soliдиректором якого є  Paweł Zapeński. Він також досліджує виховання дітей-сиріт та тих, хто провів дитинство в інтернатах. Я, Наталія Диміцька, добре розумію, наскільки ця тема є важливою, оскільки колись прожила частину свого життя в інтернаті.

Ми проаналізували багато робочих моментів та ще більше, на жаль, залишилися необговореними...

Хочеться поділитися всім, що ми там побачили, почули і перейняли для себе.

 

Отже, послуги психолого-педагогічного консультаційного центру надаються:

 • дітям від народження, які не відвідують дитячі заклад;
 • дітям, які відвідують дитячі садки, початкові школи;
 • молоді люди з молодших і середніх шкіл міста та району Нова Суль.

Психолого-педагогічні консультаційні центри здійснюють:

 • діагностику психомоторного та інтелектуального розвитку, порушень розвитку, емоційно-педагогічної діяльності;
 • терапію порушень розвитку та дисфункціональної поведінки;
 • допомогу студентам у виборі спеціальності, професії та плануванні кар’єри;
 • допомогу батькам і вчителям у діагностиці та розвитку потенційних можливостей і сильних сторін дітей;
 • підтримку навчальної та виховної функції сім'ї;
 • підтримку освітньої та виховної функції школи.


Свої завдання консультаційні центри виконують через:

 • діагностику;
 • терапію;
 • консультації;
 • психопросвітницьку та профілактичну діяльність;
 • втручання в середовище учня;
 • інформаційну діяльність.


В психолого-педагогічних консультаційних центрах працюють кваліфіковані фахівці в галузі психології, педагогіки та логопедії, які постійно підвищують свою кваліфікацію.     

 Професійний штат складається з 10 психологів, 3 логопедів, 8 педагогів (психотерапевти та профконсультанти, логопеди, тифлопедагоги, сурдопедагоги, олігофренопедагоги, профконсультанти). В закладі працюють лікарі-консультанти (невролог), адміністративний  та обслуговуючий персонал.

Користування допомогою, яку надає центр, є добровільним і безкоштовним. Для запису на прийом не потрібні скерування.

Після подання заявки співробітники окремих відділів зв’язуються з тими, хто звернувся до них,  для узгодження дати зустрічі. Заявки обробляються в тому порядку, в якому вони були подані, тому потрібно враховувати період очікування та вчасно надіслати заявку.

Форми скерування на тестування можна отримати в кожній школі у шкільного консультанта, у консультаційному кабінеті та на їхньому веб-сайті.

Як у них виглядає психолого-педагогічна діагностика?

Після подання заяви про проведення експертизи законному представнику  в телефонному режимі або листом повідомляється  дата зустрічі.

Після входу в центр діагност запитує дані про дитину, яка очікує діагностики.

Потім діагности запрошують до кабінету одного з батьків/законного опікуна, якщо це можливо, без дитини.

Перші 20-30 хвилин – це час для розмови з клієнтами. Це стосуватиметься повідомленої проблеми, ситуації догляду та виховання, розвитку дитини тощо.

Наступна частина зустрічі – психолого-педагогічне та логопедичне обстеження.

Дитина залишається в офісі без опікуна.

Кожна дитина має право знати мету відвідування і дізнатися, як вона впоралася із завданнями. Тому перед початком діагностики представляється мета зустрічі та повідомляється про результати після її завершення.

Після завершення діагностики фахівці центру знову запрошують батьків і дитину та обговорюють результати тестування. Вони визначають причини повідомлених труднощів та пропонують можливі форми допомоги.

Це час, коли батьки або дитина можуть поставити запитання чи попросити роз’яснення щодо незрозумілих питань. Завжди залишається можливість зв'язатися по телефону з людьми, які працювали з дитиною, і запитати про те, що не зрозуміло.

Після діагностики необхідно заповнити відповідну заяву для отримання висновку чи ухвали.

Для діагностичної роботи дуже важлива думка (характеристика) вчителів щодо досягнень дитини,  дидактичних та навчальних проблем, про які батьки можуть запитати у вчителя (і принести на зустріч). Іноді спеціалісти, які працюють з дитиною, за згодою батьків, звертаються до школи чи дитячого садка за корисною інформацією.
Ось так виглядає типове перебування в психолого-педагогічому консультаційному центрі. Однак інколи може бути  необхідна ще одна зустріч (наприклад, діагностика конкретних труднощів у навчанні).

 Щодо діагностики специфічних труднощів у навчанні 

 У разі діагностики специфічних труднощів у навчанні (дислексія, дизорфографія, дисграфія та дискалькулія) первинне обстеження є стандартним (психолого-педагогічна діагностика). Після першої зустрічі учень отримує інструкції для роботи вдома (наприклад, письмові вправи по пам’яті).

Якщо це студент, то він повинен виконувати вправи не менше півроку. Потім він повертається на контрольний іспит, під час якого студент представляє результати своєї роботи. Завдяки цьому фахівець може оцінити динаміку змін, що відбуваються. Виконання вправ з письма по пам’яті дуже важливо для повної діагностики.

Висновок про адаптацію освітніх вимог через специфічні труднощі в навчанні видається консультаційним центром на весь період навчання (початкова школа, післяосновна школа). Діагноз не можна ставити до п’ятого класу. Однак слід пам’ятати, що симптоми дислексії можуть спостерігатися вже під час початкової освіти. У цей момент важливо надати дитині допомогу спеціаліста. Тому необхідно визначити будь-які недоліки розвитку.
Особа, у якої виявлено специфічні труднощі в навчанні, може отримати користь від адаптації умов і методів проведення тестів наприкінці початкової школи, випускних іспитів, іспитів на закінчення середньої школи та професійних іспитів (згідно з оголошенням районної екзаменаційної комісії).

Якщо у дитини є труднощі з правильним читанням або грамотним письмом, то варто для діагностики взяти з собою:

 • шкільні зошити (особливо з польської та іноземних мов);
 • атестати І-ІІІ ст.;
 • зошити або робочі аркуші з I-III класів початкової школи;
 • зошит письмово з пам’яті (для контрольної роботи);
 • інші форми роботи над труднощами (наприклад, Ortograffiti);
 • диктанти, класні роботи;
 • характеристики вчителів польської та іноземної мови. 

Цікавим є те, що у консультаційному центрі надається психолого-педагогічна допомога в окремих відділеннях (їх є 4) з урахуванням віку дитини і труднощів, характерних для даного періоду розвитку.

 

Дитяче відділення для дітей дошкільного та молодшого віку

 

У відділі працює команда психологів та педагогів, які працюють з дітьми раннього віку, і займаються діагностикою, раннім виявленням порушень розвитку, терапією та підтримкою розвитку дітей від народження до 7 років або до вступу в школу. Також надаються освітні консультації та підтримка батьків і вчителів у вирішенні проблем, які виникають під час супроводу дитини в перші роки, що є дуже важливим для подальшого розвитку.

 

Основними завданнями відділу є:

Психолого-педагогічна діагностика:

 • оцінка рівня психомоторного розвитку;
 • діагностика інтелектуальних здібностей, емоційних розладів, труднощів навчання;
 • експертиза моделі латералізації;
 • скринінгові тести на латеральність і фонематичний слух;
 • підготовка висновків після дослідження;
 • визначення відповідних форм навчання та форм психолого-педагогічної допомоги.

Психолого-педагогічна терапія:

 • терапія емоційних розладів і труднощів у навчанні;
 • терапія порушень розвитку та дисфункціональної поведінки;
 • індивідуальні заняття, що стимулюють пізнавальний та емоційний розвиток дитини;
 • терапія, що покращує порушення функцій зору та слуху;
 • заняття з розвитку графомоторики;
 • групові заняття, що стимулюють когнітивний, емоційний і соціальний розвиток дітей (наприклад, групові заняття для дітей з порушеннями розвитку за методикою розвитку рухів Вероніки Шерборн).
 • Кризова інтервенція в термінових випадках.
 • Індивідуальні консультації для батьків щодо виховання дитини.
 • Індивідуальні консультації для батьків дітей з вадами розвитку та емоційними розладами.
 • Консультації для вчителів, вихователів, педагогів, психологів підвідомчих закладів.
 • Мережа співпраці з дитячими садками.
 •  Зустрічі з батьками на території закладів – лекції та практичні заняття.

 До речі, для  найменших діток консультаційний центр має сучасний і повністю обладнаний діагностично-терапевтичний кабінет.

 

 Відділення догляду за дітьми шкільного віку 

Допомога надається дітям, які навчаються в початковій та середній школі, у вирішенні дидактичних, емоційних, освітніх та соціальних проблем. Підтримують як учнів, так і їхніх батьків та вчителів.

 

До завдань відділу входить, зокрема:

 • Діагностика шкільних труднощів та інтелектуального, емоційного та соціального розвитку дітей.
 • Психолого-педагогічна діагностика причин труднощів у навчанні, відхилень у поведінці, труднощів навчання, емоційних розладів.
 • Індивідуальна педагогічна терапія.
 • Індивідуальна психологічна терапія.
 • Терапія біологічного зворотного зв’язку ЕЕГ.
 • Індивідуальні заняття, що стимулюють когнітивний, емоційний та соціальний розвиток дитини.
 • Визначення відповідних форм навчання та форм психолого-педагогічної допомоги.
 • Індивідуальні консультації батьків щодо організації виховання дитини (з метою підвищення якості батьківських функцій, стимулювання розвитку дітей, психолого-педагогічної підтримки).
 • Індивідуальні консультації для батьків дітей з вадами розвитку та емоційними розладами.
 • Індивідуальні поради та консультації для батьків обдарованих учнів та учнів з труднощами у навчанні.
 • Сімейне консультування - психопросвітницька робота з проблем сім'’ї, втручання та сімейні зустрічі.
 • Кризова інтервенція - групова та індивідуальна допомога людям після травматичного досвіду, свідкам та учасникам ДТП, свідкам та жертвам насильства; робота над проблемами смерті близьких, смертельних хвороб, суїцидальної поведінки та ін.
 • Поради та консультації для вихователів, учителів та батьків щодо обговорення шкільних проблем учнів.
 • Майстер-класи для батьків з розвитку батьківських навичок за програмою «Школа для батьків».
 • Профілактичні та інтервенційні семінари для дітей і підлітків, що проводяться в школах і клініках.

 

Логопедичне відділення:

 

Команда спеціалістів-логопедів допомагає дітям, діагностуючи вади мовлення та супроводжуючи розвиток мовлення на кожному етапі розвитку.

 

До завдань відділу входить:

 • Рання діагностика рівня мовленнєвого розвитку.
 • Проведення профілактичної та лікувальної роботи щодо усунення або зменшення мовленнєвих порушень та порушень мовного спілкування.
 • Рання стимуляція мовленнєвого розвитку.
 • Оцінка та інтерпретація результатів тестування та формулювання логопедичних рекомендацій.
 • Налагодження корекційно-терапевтичних логопедичних заходів.
 • Терапія дефектів і розладів мовлення.
 • Проведення скринінгових тестів слуху та мовлення.
 • Індивідуальні консультації для батьків щодо розвитку мовлення дітей.

 

Відділ профорієнтації:

 

Надається методична та змістовна підтримка студентам у плануванні навчання
та кар’єри. У відділі профорієнтації  допомагають молоді формувати свою професійну свідомість шляхом діагностики освітніх і професійних схильностей, надання та поширення інформації про структуру шкіл, мережу навчальних закладів, напрями навчання та шляхи отримання професійної кваліфікації. Отримують допомогу і батьки та вчителі у розпізнаванні та розвитку індивідуальних здібностей, схильностей та талантів своїх дітей та учнів.

 

До завдань відділу входить:

 

Діагностичні дослідження:

 • учні з особливими освітніми потребами у виборі професії та напряму підготовки;
 • кандидати на професійне навчання віком до шістнадцяти років;
 • учні з труднощами в навчанні з метою направлення їх на навчання до молодшої школи з підготовкою до праці;
 • учням середньої та старшої школи за допомогу в плануванні навчання
 • та кар’єри;
 • заняття, що активізують молодь до вибору власної професії, спрямовані на допомогу учням у плануванні освітнього та професійного шляху та побудові кар’єрного шляху;
 • гурткові заняття в школах для учнів ІІІ класу молодшої школи щодо вибору напряму навчання та професії;
 • групові обстеження учнів ІІІ класу з питань вибору напряму підготовки, професії та планування професійної діяльності;
 • групове дослідження учнів загальноосвітніх шкіл щодо вибору напряму навчання чи вищої школи;
 • діагностика навчально-професійних задатків учнів загальноосвітніх шкілу рідних закладах.
 • Підтримка шкільної діяльності у сфері профорієнтації шляхом надання інформації та консультацій для психологів, шкільних педагогів, консультантів з кар’єри, які працюють у школах, та інших вчителів;
 • співпраця з Екологічним трудовим корпусом та представниками бюро праці та інституцій ринку праці в реалізації та реалізації ініціатив щодо працевлаштування та розвитку кар’єрного консультування в рамках участі в Любуському пакті зайнятості.

 

Відділ професійної орієнтації та орієнтації Психолого-педагогічного консультаційного центру в Нова Суль обладнаний комп’ютерною лабораторією на п’ять місць для учнів та аудіовізуальними пристроями. Молодь має можливість користуватися банком освітньо-професійної інформації, характерної для даного рівня освіти - постійно оновлювана інформація про структуру шкіл, мережу навчальних закладів, напрями підготовки та шляхи отримання професійної кваліфікації. 

Центр постійно співпрацює з місцевою громадою, органами місцевого самоврядування, установами та громадськими організаціями, що працюють з дітьми та молоддю. Для задоволення потреб громади працівники центру надають консультації для офіцерів пробації (офіцер пробації є фігурою процесуальною, учасником судового процесу, який підтверджує зроблений висновок і несе відповідальність за підсудного у випадку призначення останньому альтернативного позбавленню волі покарання), працівників поліції та соціальних опікунів. Вони постійно співпрацюють з мерією міста Нова Суль, районним управлінням, Товариством друзів дітей тощо. Вони надають суттєву допомогу в консультуванні профілактичних програм.

 

 Регулярно організовують та проводять:

 • індивідуальні консультації, консультації під час чергувань професійного персоналу в клініці;
 • консультації для вчителів і вихователів;
 • регулярні консультаційно-інформаційні зустрічі з учителями та директорами шкіл; зустрічі в рамках мережі співпраці та самоосвіти;
 • дні психолого-педагогічної та логопедичної допомоги в поліклініках та закладах школи;
 • лекції для батьків на території закладу та в поліклініці. 

 

Компетентностями психолого-педагогічного консультаційного центру є:

 

 • Оцінка рівня психомоторного розвитку, мовленнєвого розвитку дитини та моделі латералізації;
 • Ранній вступ дитини до початкової школи;
 • Відтермінування початку обов’язкового навчання дитини в школі;
 • Надання психолого-педагогічної допомоги дитині в дитячому садку;
 • Надання дитині психолого-педагогічної допомоги в школі чи закладі;
 • Про необхідність проходження учнем індивідуалізованої траєкторії навчання;
 • Звільнення від вивчення другої іноземної мови учня з порушенням слуху або глибокою дислексією, афазією, множинною інвалідністю, аутизмом, у тому числі з синдромом Аспергера;
 • Включення студента в терапевтичне заняття;
 • Адаптація освітніх вимог, що випливають із навчальної програми, до індивідуальних освітніх та психофізичних потреб учня;
 • Пристосування умов і форми проведення ЗНО до індивідуальних освітніх потреб учня;
 • Надання дозволу на індивідуальну програму чи курс навчання;
 • Прийом молодшого школяра до підрозділу трудового навчання;
 • Пріоритетність прийому до ДНЗ учня з вадами здоров’я;
 • Дозвіл на працевлаштування неповнолітнього з метою навчання для виконання певної роботи або навчання професії;
 • Відсутність протипоказань до трудової чи іншої діяльності дитини;
 • Інші, визначені окремими нормативними актами.

Центр має постійно діючу робочу групу, яка видає рішення та висновки

Рішення видаються стосовно:

 • спеціальної освіти для осіб з інвалідністю та соціально неадаптованих дітей та молоді, в тому числі:
 • глухим і слабочуючим,
 • сліпим та слабозорим,
 • з руховими порушеннями, включаючи афазію,
 • з інтелектуальною недостатністю легкого, середнього або важкого ступеня,
 • з аутизмом, включаючи синдром Аспергера,
 • з множинними вадами,
 • з ризиком соціальної дезадаптації,
 • соціально дезадаптованим;
 • індивідуальної обов’язкової дошкільної підготовки протягом одного року (для дітей, стан здоров’я яких унеможливлює або значно утруднює відвідування дитячого садка або дошкільного класу, організованого в ДНЗ);
 • індивідуального навчання (для дітей та підлітків, стан здоров’я яких унеможливлює або значно ускладнює відвідування школи);
 • реабілітаційно-навчального заняття (для дітей та молоді з глибокою інтелектуальною недостатністю)

 

 Висновки - про необхідність раннього супроводу розвитку дитини.

 

Робоча група центру в Нова Суль включає:

 • директора консультаційного центру або уповноваженої ним особи;
 • психолога – ставить психологічний діагноз;
 • вчителя - розробляє педагогічну діагностику;
 • логопеда -  готує логопедичну діагностику;
 • лікаря-консультанта. 

Подаючи заявку на отримання рішення про необхідність спеціального навчання, індивідуального навчання або висновку про необхідність підтримки раннього розвитку, необхідно:

 • подати заяву про прийняття відповідного рішення чи висновку з обґрунтуванням необхідності надання дитині даної форми допомоги (якщо дитина проходила диспансерне обстеження);
 • якщо дитина раніше не була обстежена, необхідно подати заяву на діагностичне обстеження, з’явитися з дитиною на спеціальні обстеження: психолого-педагогічне, логопедичне у встановлений термін, а потім подати заяву для прийняття рішення;
 • до заяви додати відповідні медичні довідки про стан здоров’я дитини (за формою, встановленою поліклінікою), видані спеціалістом відповідного профілю, із зазначенням наявної інвалідності або обґрунтованості індивідуального навчання.

У разі необхідності оформлення документів батьки повідомляються особисто або письмово.

 Освітні вимоги можуть коригуватися.

Деякі учні мають право адаптувати умови та форму проведення неповних іспитів у середній школі. Це діти:

 • зі специфічними труднощами в навчанні;
 • глухі і слабочуючі;
 • сліпі та слабозорі;
 • з руховими порушеннями, включаючи афазію;
 • з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня;
 • з аутизмом, включаючи синдром Аспергера;
 • з множинними вадами (більш, ніж одна нозологія);
 • соціально дезадаптовані;
 • під загрозою соціальної дезадаптації.

Коригування умов і форми проведення заліків та іспитів може здійснюватися на підставі рішення чи висновку консультаційного центру або медичної довідки, що надається безпосередньо в школі.

 

Отож, за декілька днів ми зуміли порівняти організацію роботи, мету та основну діяльність наших інклюзивно-ресурсних центрів та польських психолого-педагогічних консультаційних центрів. Що найбільше нас зацікавило? Звичайно - їхня профорієнтаційна робота. В Україні інклюзія в професійній (професійно-технічній) освіті з’явилася лиш недавно і має більше запитань, ніж відповідей. Нам дуже важливо було почути, побачити, обговорити та проаналізувати досвід наших польських колег, які у відділі профорієнтації  допомагають молоді формувати свою професійну свідомість шляхом діагностики освітніх і професійних інтересів, бажань та можливостей. Там також надається методична підтримка студентам у плануванні навчання та кар’єри, надають та поширюють інформацію про структуру шкіл, мережу навчальних закладів, напрями навчання та шляхи отримання професійної кваліфікації. Важливо, що отримують допомогу і батьки та вчителі у розпізнаванні та розвитку індивідуальних здібностей, схильностей та талантів своїх дітей та учнів.

Дуже захоплені гостинною зустріччю Paweł Zapeński. Він розмовляв з нами нашою  українською мовою. Він щиро вірить в нашу перемогу і робить отримання необхідних послуг нашим людям максимально комфортним. Вся документація пропонується українською мовою, при можливості підбираються україномовні фахівці, чи здійснюються необхідні навчання для ефективної роботи психолого-педагогічного консультаційного центру з врахуванням потреб наших осіб з осіб з особливими освітніми потребами в статусі біженця. Їх щиро тривожить навантаження на наших українських дітей, які здобувають освіту і в Україні, і в Польщі. А, насамперед, коли це стосується осіб з особливими освітніми потребами.

Щиро вдячні нашим сусідам-колегам за  розуміння, допомогу і досвід, який ми отримали завдяки нашій зустрічі.

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора